رفرنس نویسی

هر اثر علمی یا بر مبنای افکار و دستاوردهای خود نویسنده و یا بر پایه نوشته ها و مطالب دیگران است.  اخلاق علمی حکم می کند که مرجع اثری که از آن استفاده شده ذکر گردد تا خواننده بتواند به آن منبع دسترسی پیدا کند. 

انواع رفرنس دهی:

رفرنس دهی داخل متن

 شامل نام نویسنده،سال،شماره صفحه،عنوان اثر می‌باشد که با توجه به تعداد نویسندگان به صورت زیر است:

–         اگر مولف آن فقط یك نفر باشد        ( امیری ، ۱۳۸۷ ، صفحه ۱۰۲ ) .

–         اگر دو نفر مولف داشته باشد       ( امیری ، کریمی، ۱۳۸۷ ، صفحه ۱۰۴ )

–          اگر سه نفر مولف داشته باشد       ( امیری ، خیامی ، گودرزی ، ۱۳۸۷ ، صفحه ۹۰) .

–          اگر بیش تر از سه نفر مولف داشته باشد      ( امیری و دیگران ، ۱۳۸۶ ، صفحه ۱۰۱) .

نكته : اگر مطلبی را از كتابی كه در آن نویسنده ، آن مطلب را از كس دیگری در كتاب خود نقل قول كرده است، بیاوریم رفرنس دهی آن به شیوه ی زیر است:

(امیری به نقل از تی نیوز ، ۱۳۸۴ ، ص ۴۰ ) .

رفرنس نویسی كتاب ترجمه :

 ( گوتگ ، سال میلادی (۱۹۳۵) ، صفحه ۱۰۰) .

  نکته:  در داخل متن از مترجم نامی آورده نمی شود . بلكه تنها از نام مولف استفاده می شود . همچنین در آوردن سال تألیف هم دقت شود كه حتماً سال میلادی كه در آن مولف آن كتاب را تألیف كرده ؛ نوشته شود و از نوشتن سال ترجمه خودداری شود.

 

رفرنس دهی مقاله:

–         اگر مولف مقاله ما یك نفر باشد        ( دلاور ، ۱۳۸۷ ، صفحه ۱۶ ) .

–         اگر مولف مقاله دو نفر باشد       ( دلاور ، رضایی ، ۱۳۸۷ ، صفحه ۱۶ ) .

–         اگر مولف مقاله سه نفر باشد       ( دلاور ، رضایی ، حسینی ، ۱۳۸۵ ، صفحه ۱۰۰) .

–         اگر مولف مقاله بیشتر از سه نفر باشد       ( تایلر و دیگران ، ۲۰۰۷، صفحه     ) .

 

رفرنس دهی از پایان نامه یا تحقیق:

اگر نویسنده یا مولف یك نفر باشد      ( دلاور ، ۱۳۴۷ ، صفحه ۶۰ )

اگر نویسنده یا مولف دو نفر باشد       ( دلاور ، حسینی ، صفحه ۴۱ )

اگر نویسنده یا مولف سه نفر باشد       ( دلاور ، اسدیان ، حسینی ، صفحه ۲۰ )

 

رفرنس دهی از روزنامه داخل متن:

آموزش و پرورش نخستین منزلگاه بازسازی فرهنگی . ( پنجم مهرماه ۱۳۶۷ ) . اطلاعات ، شماره ۱۳۴۳ . صفحه

رفرنس دهی در پایان متن (قسمت منابع)

شامل نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک. (سال انتشار) عنوان کتاب یا مقاله،  عنوان جلد. شهر انتشار، ایالت یا کشور: ناشر می‌باشد.

 رفرنس دهی از مجله:

مثال:احمدی ، احد . ( ۱۳۸۴) . رویكردهای برنامه درسی. مجله نوآوریهای آموزشی ، سال هفتم ، شماره ۴ .

   رفرنس دهی از پایان نامه:

مثال:دلاور ، علی . (۱۳۸۶) . اسم پایان نامه . پایان نامه كارشناسی ارشد یا كارشناسی . اسم دانشگاه .

 رفرنس دهی از روزنامه:

مثال:آموزش و پرورش نخستین منزلگاه بازسازی فرهنگی . ( پنجم مهرماه ۱۳۶۷ ) . اطلاعات. شماره ۱۳۴۳ . صفحه ۵ .

رفرنس دهی از جزوه دانشگاهی:

مثال:دلاور ، علی . ( ۱۳۸۶) . جزوه روش تحقیق . دانشگاه علوم تربیتی علامه طباطبایی .

رفرنس سخنرانی ( كاست ، برنامه تلویزیونی )

مثال:شریعتی ، علی . ( ۱۳۸۸) . اسم برنامه تلویزیونی : روز پخش .

شریعتی ، علی . (۱۳۵۲ ) . رابطه دین و مذهب با سیاست . حسینیه ارشاد . كاست شماره ۱۲۲ .

 

شهریور ۸, ۱۳۹۵

رفرنس نویسی و انواع آن

هر اثر علمی یا بر مبنای افکار و دستاوردهای خود نویسنده و یا بر پایه نوشته ها و مطالب دیگران است.  اخلاق علمی حکم می کند […]