فناوری های جدید در حوزه پژوهش و مجلات دانشگاهی

مرداد ۵, ۱۳۹۵

iThenticate چیست؟

iThenticate یک نرم‌افزار جست و جو گر سرقت ادبی است که افراد و سازمان‌هایی را که کتابی انتشار می‌دهند با استفاده از این نرم افزار توانایی […]