مهرناز بهرام زاده

iThenticate یک نرم‌افزار جست و جو گر سرقت ادبی است که افراد و سازمان‌هایی را که کتابی انتشار می‌دهند با استفاده از این نرم افزار توانایی تشخیص و جلوگیری از سرقت ادبی فراهم می‌شود.iThenticate به سردبیران، نویسندگان و محققان کمک می کند تا با مقایسه نسخه های پیش نویس مقاله خود با بیش از ۲۴ میلیارد صفحات وب و ۱۲۲ میلیون آیتم های محتوایی، از جمله ۳۲ میلیون اثر منتشر شده از بیش از ۳۰۰ انتشارات علمی که عضو Cross Check هستند، از سوء رفتار درمورد سرقت ادبی جلوگیری کنند.

ith-logo
iThenticate متون را با اطلاعات پایگاه داده تطبیق می‌دهد و از طریق درصد تطبیق سرقت ادبی را تشخیص می‌دهد.با توجه به این که سرقت ادبی برای مقالات رواج پیدا کرده است در مراحل اولیه مقالات توسط iThenticate از نظر پلارژیسم بررسی می‌شوند. درصورتی که میزان شباهت متن مقاله شما با مقالات چاپ شده ناچیز باشد ( اغلب کمتر از ۲۰ الی ۲۵ درصد ) در آن صورت مقاله به مراحل بعدی جهت داوری وانتشار راه پیدا خواهد کرد و در غیر اینصورت مقاله رد می‌شود.
iThenticate قادر به تشخیص متن‌ها و مقالات مشابه در ۳۰ زبان می‌باشد. فارسی هم یکی از آن زبان‌ها می‌باشد.
با کمک این بانک اطلاعاتی گزارش دقیق درصد سرقت ادبی با ارایه مستندات کامل از منبعی که کپی برداری صورت گرفته است، در زمانی کوتاه و قبل از تایید مقاله انجام می‌شود.

مرداد ۵, ۱۳۹۵

iThenticate چیست؟

iThenticate یک نرم‌افزار جست و جو گر سرقت ادبی است که افراد و سازمان‌هایی را که کتابی انتشار می‌دهند با استفاده از این نرم افزار توانایی […]
مرداد ۵, ۱۳۹۵

پلارژیسم چیست؟

بسیاری از افراد تصور دارند که پلارژیسم کپی کردن از کار دیگران یا قرض گرفتن ایده بقیه است.اما واژه های “کپی” و “قرض” می‌توانند به معنی […]