دپارتمان پژوهش و فناوری

از اهداف اصلی آرتیاس رفع محدودیت های پژوهشی و کمک به انجام پروژه های پژوهشی می باشد. لذا با راه اندازی آزمایشگاه های تحقیقاتی مجهز و همکاری با دانشگاه های معتبر کشور انجام پروژه های پژوهشی را تسهیل نموده است.

با استفاده از لینک های زیر می توانید با خدمات واحد پژوهش و فناوری آرتیاس بیشتر آشنا شوید.