دپارتمان مجلات

در راستای توسعه مجلات پژوهشی و ارتقاء علمی کشور آرتیاس سعی دارد که با ارائه خدمات مورد نیاز مجلات به این مهم بپردازد از اینرو آرتیاس برای بار در کشور سامانه تبدیل آنلاین مقالات به فرمت ایکس ام ال مخصوص پابمد و پابمدسنترال را راه اندازی نموده است که از ویژگی های انحصاری آرتیاس می باشد علاوه بر این سایر خدمات به مجلات توسط آرتیاس انجام می پذیرد.

jornalDep